1830 Eise Eppinga koopman wonende te Franeker en zijn zoon Jacobus Eppinga koopman te Arum verklaren op 26-06-1830 uit de hand te hebben verkocht en overgedragen aan Jan Klases van der Bank boelgoed roeper en Elisabeth Wolanek echtelieden te Franeker een huis met bleekveld en erf staande en gelegen aan de dijkstraat binnen Franeker in de wijk TO 99, bij Eise Eppinga weduwnaar van Grietje van der Helm bewoond, de losse goederen zullen in de koop versmelten, de koper kan het huis op 1 augustus 1830 vrij aanvaarden, aldus verkocht en over gedragen voor de somma van fl. 800,- te betalen in een keer bij het tekenen der koopbrief.