1757 Jan Bernardus Staalstra, vroedsman/mr vleeshouwer