1924 Pieter Koster, timmerman koopt op 19-03-1924 een huis met schuur en erf, staande en gelegen in de Grote Hofstraat Kad. Nr. Sectie A 2307en 2305, bij vier gezinnen bewoond, belast met 35 cent eeuwige jaarlijkse rente te betalen aan het Claar Kamster weeshuis, in koop bekomen voor fl. 3000,- van Dirks Spoelstra schoenmaker te Franeker