1888 Op maandag 23 januari 1888 wordt in logement “Harmonie” te Franeker bij openbare veiling te koop aangeboden door Lolkje Vonk weduwe van wijlen Doede van der Weide, Jacobus van der Weide te Franeker, Rinske van der Weide gehuwd met Wopke Andringa te Franeker, Anna van der Weide gehuwd met Gerben IJsselmuiden, landbouwer en Tetje van der Weide gehuwd met Albert Grijpma te Franeker, een huis met erf staande en gelegen in de kerkstraat Kad. Nr. Sectie A 829, de koper moet overnemen de gasleiding met drie gasornamenten voor de somma van fl. 10,- en gelijk betalen, belast met 35 centen jaarlijkse eeuwige rente aan het Claar Kamster weeshuis, het hoogste bod wordt gedaan door Bernardus Roze bakker te Franeker zegge fl. 1757,- Op 6 februari 1888 is de hoogste bieder Jelke Kreger bakker te Franeker met een bedrag van fl. 1857,- die de nieuwe eigenaar wordt.