1820 Op donderdag 6 april 1820 in het koffiehuis van Anne Jouwerts Buwalda op de Breedeplaats wordt in een openbare veiling te koop aangeboden door Jan Johannes de Faber grofsmid te Tzummarum, een huis met grofsmederij tuin en erf staande en gelegen in de kerkstraat te Franeker, in de wijk TO 71, thans bij de eigenaars bewoond, het slijphok achter met de ingang in de bleek van de naasteligger zal door de koper dicht gemetseld moeten worden en een behoorlijke erfscheiding maken, belast met het onderhoud van de steeg en uitgang aan de kerkstraat, en het onderhoud van het secreet achter in de steeg is massaal, belast met 35 centen jaarlijkse grondpacht te betalen aan het Claar Kamster weeshuis en het onderhoud van straat, wallen, bruggen, riolen, waterlozinge, muren en stekken, de losse goederen tot het huis behorende zullen zonder taxatie in de koop versmelten uitgezondert de smederij goederen en instrumenten die de verkoper eigen zijn, het hoogste bod wordt gedaan door Sintje Taekes Zijlstra trekveerschipper te Franeker zegge fl. 666,- te betalen in klinkende en goed gangbare munten in twee termijnen op 12 mei 1821 en 1822.