1868 Op maandag 10 februari 1868 in de herberg De Roskam te Franeker bij openbare veiling wordt te koop aangeboden door Jan Dirks Zeinstra landbouwer te Herbaijum als hoofd der RK kerkgemeenschap, Evert Ypes Ypma landbouwer te Franeker als hoofd der RK kerkgemeenschap te Franeker, Tjeerd Jorna landbouwer te Herbaijum als hoofd der RK kerkgemeenschap, Herre Siebouts Poelsma arbeider te Franeker, Poppe Ijsselmuiden mr timmerman allen vertegenwoordiger de RK kerkgemeenschap te Franeker als gelastigden van de erven Poelsma, een huis met steeg staande en gelegen in de kerkstraat wijk TO 70 Kad. Nr. Sectie A 557, het hoogste bod wordt gedaan door Gelke Boskase koopman zegge fl. 833,- Op maandag 24-02-1868 in de herberg het Wagentje te Franeker wordt het hoogste bod gedaan door Johannes Knoche koopman wonende te Leeuwarden voor de somma van fl. 883,-