1740 Tjietske Jans, weduwe van Harmanus Jacobus Burghout, mr timmerman