1928 Op maandag 1 october 1928 in cafe Het hof van Holland wordt in een openbare veiling te koop aangeboden door de erfgenamen van Bote Jorritsma en Antje Mulder, beide overleden zijnde Jacob Hettinga veehouder te Heeg getrouwd met Marijke Jorritsma, Feikje Jorritsma te Franeker, Hendrik Jorritsma koopman te Harlingen, Catharinus Bouma gardenier en veehouder te Franeker gehuwd met Tietje Jorritsma en Anne Jorritsma arbeider te Franeker allen gelastigden namens Jan Jorritsma koopman te Franeker, een huis met erf en steeg staande en gelegen in de Grote Hofstraat nr. 2 kad. Nr. Sectie A 2592, de steeg van dit huis is bezwaart met voetpad doch alleen voor het brengen en halen van de privaattonnen en brandstof ten behoeve van pand Kad. Nr. Sectie A 2625 eigendom van Grietzen Kleefstra, het onderhoud van het stek tussen de steeg en de tuin van de heer Oosterbaan is massaal,. Op maandag 15-10-1928 wordt het hoogste bod gedaan door Cornelis Maria Ettema namens Cecilia Zeinstra weduwe van Tjitte de Jong voor de somma van 2206,-