1908 Tjitske Gerrits Wobma weduwe van Johannes Cuperus, Anna Cuperus en Trijntje Cuperus allen zonder beroep en wonende te Apeldoorn, ergenamen van Johannes Cuperus willen verkopen op 21-09-1908 in een openbare veiling op maandag 21 september 1898 in de Bogt fen Gune een winkelhuis met plaats en bleek staande en gelegen in de Grote Hofstraat kad. Nr. 1397, waar de toonbank en winkelbetimmering buiten de verkoop blijven, het eerste bod wordt gedaan door Romke Hofstra zijnde fl. 1301,- maar op maandag 5 oktober 1898 doet Jentje Hiemstra bakker en woonachtig te Wieuwerd een bod van fl. 1351,- en wordt eigenaar.