1825 Geert Lieuwes Telenga, trekschipper koopt op 07-04-1825 een huis met erf voor fl. 417,- van Nicolaas Bogtstra