1714 Rinskje Stellingwerf, weduwe van Hessel Sipkes