1746 Dorothea Everhards Renpauw, weduwe van Marten van der Veen koopt op 23-12-1746 een huis met achterhuis, staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat, bij Hendrik Duiff als huurder bewoond en in gebruik, belast mert onderhoud van straten, wallen, riolen, waterlozinge, bruggen, hagen, muren en lantarengeld, aldus in koop bekomen van Helena Heesenaar te Leeuwarden, weduwe van Oedzias Petri conrector der latijnse school, voor de somma van 300 cg.