1744 Oedzias Petri conrector der latijnse school en Helena Heesenaar kopen op 18-12-1744 een huis en achterhuis, staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat, kamerwoning bij Baatje Altena en Jannetje Johannes als huurders bewoond, de kopers moeten op taxatie van onpartijdige personen de losse goederen als bedplanken, spijskamer en schoorsteenborden, staande en leggende haardplaten, ladder en bottelje of schotelbanken over nemen tegen contante betaling, belast met het onderhoud van bruggen, wallen, riolen, waterlozinge, aldus in koop bekomen van Grietje Meines huisvrouw van Gerrit Tadema, mr. Koekebakker te Harlingen voor de somma van 224 gg.