1892 Heert Postma, koopman, koopt 12-12-1892 een ledig erf voor fl. 137,- van Foppe Annema