1814 Johannes Luitzens Tichelaar koopt op 22-6-1814 een huis voor fl. 30,- van Jan Harmens van der Schaaf