1760 Beern Jans en Joukje Luitjes kopen op 5-9-1760 een huis met erf, staande en gelegen op het eilandje, van Jacobus Wijbes en Antje Martens. Bij Roelof Harmens bewoond.