1698 Jan Wijbrens, gezworen ratelaar/bakkergezel en Saapkje Ides, koopvrouw