1804 Ludolph Reiner Wentholt, wonende op groot Lankum koopt een op 21-12-1804 huis van Jan Coopmans. Bij Grietje Willems, weduwe van Jacob de Vries bewoond. Begerechtigd met een vrije steeg ten zuiden en noorden. Afgescheiden een keukentje en klein plaatsje welk eigendom blijft van de verkoper. De deur waardoor men uit de gallerij in het keukentje gaat alsmede de deur waardoor men uit het keukentje in de steeg gaat en de kozijnen in het keukentje zal door de verkoper op eigen kosten moeten worden dichtgemetseld.