1788 Dr. Rudolf Nauta koopt op 20-04-1788 een huis en hof, staande en gelegen aan de zuidkant van het nieuwe hof tussen de lijnbaansbrug en de kerkstraatbrug, bij verkopersche bewoond tot 12 mei 1788, begerechtigd met een vrije steeg ten westen, aldus in koop bekomen van Trijntje Bartels weduwe van wijlen Pieter Jobs voor de somma van 151 gg te betalen in een termijn bij het tekenen der koopbrief.