1751 Akke Jeltes weduwe van Tjalling Pieters, pannenbakker