1926 De N.V. Noordhollandsche Levensverzekeringmij te Alkmaar