1920 Op maandag 12 april 1920 in cafe “De Nieuwe Doelen” te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Gerard de Bois betonfabrikant te Leeuwarden en Hidde de Bois aannemer te Franeker voor zich en als lasthebbers van Douwe Buma kleermaket te Gravenhage getrouwd in algemene goederen met Geertje de Bois, Pieter de Bois junior timmerman woonachtig te Muskegan in de staat Michigan USA, Jan de Bois machinist wonende te Rochester staat New York USA, een woon en winkelhuis en een woonhuis daarnaast met bovenwoning bergloods en plaats staande en liggende op de hoek van de Heerengracht noordzijde en de Grote Hofstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 2300 en 2299, voor de overname van rolzonneschermen en lancaster gordijnen, toonbank, ijzeren zakkenhanger met toebehoren, winkelbetimmering, de losse planken, kleerkast, stellingen met planken op de zolder, drie losse zolderladders en alle gaslampen en armen moet fl. 75,- worden betaald, het huis is voorzien van twee regenbakken en put met pomp op de plaats, koper wordt Gerrit Wiersma, wagenmaker te Franeker voor de somma van fl. 5219,-