1874 Verbouw, uitbreiding zuidwaards van schuur waarin stalling