1858 Op maandag 20 december 1858 wordt bij openbare veiling in het logement van Evert Oosterbaan te Franeker te koop aangeboden door Hotze Douwes de Jong mr bakker en echtgenoot van Geertje Telenga, Lieuwe Telenga schrijnwerker te Franeker voor zich en als vader en wettige voogd over zijn minderjarige kinderen Janke, Grietje en Gerben bij wijlen zijn echtgenote Janke Wiegertje Mossel in de echt verwekt, Auke Tuinstra tuinman te Franeker weduwnaar van wijlen zijn echtgenote Hinke Telenga als vader en wettige voogd over zijn minderjarig kind Leentje, Berber Telenga echtgenote van Willem Blok panbakker te Franeker, allen erfgenamen van wijlen Gerben Lieuwes Telenga, en Grietje Minnes Miedema, een huis met erf in wijk TO 76 en 77 kad. Nr. Sectie A 852 staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat bij de brug te Franeker, het eerste bod groot fl. 1003,- is van Jan Ensink koopman te Franeker, het hoogste bod is van Pieter Du Bois winkelier met fl. 1153,- te betalen 8 dagen na aanvaarding.