1837 Op maandag 2 januari 1837 in het koffiehuis van Jan de Jager aan de breedeplaats te Franeker wordt bij publieke verkoping te koop aan geboden door de heren Sicco Ens hoogleraar, Nicolaas Adams Lentz ontvanger der stedelijke accijns, Jacobus de Vries koopman, Jan Mulder gemeenteraadlid en Johannes Wijngaarden Bekker apotheker, allen woonachtig te Franeker gezamelijk de kerkvoogden der hervormde gemeente te Franeker in hoedanigheid als eigenaren van een huis staande aan de dijkstraat in wijk TO 126 Kad. Nr. Sectie A 607 door de heer Heister bewoond geweest, dit huis bestaat uit een behangen voorkamer met twee ramen aan de straat voorzien van een haardstee en twee kasten, daarachter een ruime behangen kamer met een haardstee en twee ramen op de plaats uitziende, verder op het einde van de gang, die langs de twee kamers loopt, een behangen kamer met twee ramen op de tuin uitziende voorzien van haardstee, bedstee en kast, achter deze kamer een doorloop waarin een klerenkast en daarnaast een trap naar de turfzolder welke loopt over de vorige kamer, doorloop en keuken, aan het einde van de doorloop een keuken met haardstee, glazenkast, fornuis en kastje, naast het kastje de ingang naar de kelder, achter de keuken een washok waarin een bedstee en schotelbanken, verder achter de voorkamer in de gang de trap naar het bovendeel van het voorste gedeelte van dit huis alwaar een voor bovenkamer met twee ramen uitziende op de straat voorzien van twee kasten daarachter een kamer met twee ramen op de plaats en tuin uitziende, voorzien van een haardstee, kast, turfkastje en boekenkast, hier boven een zolder met een afgeschoteld kamertje waarin een bedstee en door boven een vlering, verder behoord aan dit huis een vrije steeg, plaats waarop een tuinhuis met drie ramen, een bleekveld en tuin waarin een hoenderhok, asbak, regenwaterbak, put met pomp, secreet en verdere commoditeiten, de kosten van deze verkoping als advertentie, billetten, trommelen en oproepen, kamerhuur en verteringen komen voor de koper, zijnde 10 cg, de koper betaald voor de losse goederen bij dit perceel voorhanden op de dag der aanvaarding 30 cg, het huis, zomerhuis en tuin wordt gekocht en aanvaard in de staat waarin het zich thans bevindt en met stedelijke bezwaren en lasten en gerechtig en dienstbaarheden, het eerste bod wordt gedaan door Jouwert Jouwersma kantoorbediende te Franeker met fl. 888,- Op maandag 16 januari 1834 in het koffiehuis van Jan de Jager aan de breedeplaats te Franeker wordt het bod van Jouwert Jouwersma verhoogd met fl. 112,- door Adam Lentz winkelier te Franeker waarop Alle Douwes Lapstra schoolonderwijzer, na enig verbaal rumoer, het bod verhoogd met fl. 1,- dit doende namens hemzelf en zijn vrouw Emme Jans Osinga echtelieden binnen Franeker, het bod wordt niet meer vehoogd en na de finale palmslag aan hem toe gewezen voor de somma van fl. 1001,- te betalen in nederlandsche guldens in alhier goed gangbare klinkende munt in drie termijnen op 12 mei 1837, 1838 en 1839.