1825 Wijpkje Jelles Horreus, weduwe van Auke Sjiewkes Steensma, winkeliersche koopt op 09-04-1825 een huis van ouds “zwarte raven” genoemd voor fl. 400,- van Valentijn Trossell