1824 Op 12-7-1824 volgt aankoop grond van gesloopte huis oostwaards liggende van Jan Dirks Schuurmans en Eetske Eekes echtelieden voor fl. 45,-