1822 Ytje Arjens Faber, weduwe van Dirk Hommes Kalma koopt op 13-05-1822 een huis voor fl. 213,- van Pieter Abes van der Werf te Boksum