1819 Gerben Lieuwes Telenga, winkelier en schipper en Grietje Minnes Miedema echtelieden te Franeker kopen op 03-05-1819 een huis met erf staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat bij de brug in de wijk TO 76, bij de verkopers als eigenaars bewoond en gebruikt, belast met het onderhoud van straat, wallen, bruggen en pijpen, muren, stekken, riolen, waterlozing aldus in koop bekomen van Simon Siebouts Jager voor de somma van fl. 350,- te betalen op de dag der aanvaarding in goed gangbare klinkende munten.