1820 Op maandag 7 februari 1820 in het heerenlogement te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aanboden door Johannes Pook koopman en grutter en Jan Mulder apothecaris beide te Franeker als executeur en testamentair over de boedel en nalatenschap van wijlen Aukje Mulder weduwe van wijlen Klaas Feddes de Jong in leven gewoond hebbende te Franeker, een huis, zomerhuis en hofje staande en gelegen aan de dijkstraat wijk TO 126 te Franeker bij wijlen Aukje Mulder bewoond geweest, begerechtigd met een vrije steeg ten westen, bestaande uit een behangen voorkamer voorzien van een kast, een tweede kamer ook behangen en een haardstee, een gang langs het huis, voor boven een kamer voorzien van een kast, een portaal, achter boven een kamer met een bedstee, een zolder met vliering, tussen dit gebouw en het achterhuis een portaal waarin een deur naar de plaats en kast, een keuken met haardstee, fornuis en glazenkast, een kelder, een achterkeuken een bedstee, vaste kast en schotelbank, plaats, regenwaterbak en put, de koper kan het op 12 mei 1820 in vrijdom aanvaarden, de koper betaald voor de losse goederen op de dag der aanvaardig fl. 25,- het verkochte wordt overgedragen en door de koper ontvangen zo goed en kwaad, zo groot en klein het mag zijn met alle lusten en lasten, actien, servituten gerechtig en mandeligheden en onderhoudsplicht, het eerste bod van fl. 1234,- wordt gedaan door Tjebbe Hanenburg koopman te Franeker, waarop Johannes Stinstra griffier bij het vredesgerecht te Franeker het bod met fl. 100,- verhoogd. Op maandag 28 februari 1820 in het heerenlogement in wijk TW 53 te Franeker wordt het bod door Doekle Gerrits Boorsma timmerman verhoogd met fl. 66,- waarop Johannes Stinstra fl. 20,- meer bied als gelastigde en namens Sibbeltje Schultz weduwe van wijlen Abel van Velsen te Franeker voor de somma van fl. 1580,- te betalen in nederlansche gulden in twee termijnen op 12 mei 1820 en 1821