1811 Simon Feddes Houtstra, trekveerschipper van Franeker op Leeuwarden visa versa, verklaard op 19-12-1811 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Marcus Klases Smidt oud kofschipper woonachtig te Makkum, een huis, bleekveld en tuin, staande en gelegen op de dijkstraat in wijk TO 127 binnen Franeker, bij de verkoper bewoond, de losse goederen bij het huis voorhanden zullen bij de aanvaarding op taxatie over genomen moeten worden en gelijk betaald, behalve twee kozijnen met glasramen, een ijzeren anker en een stuk lood alles liggende op zolder en een partij gele stenen staande op de plaats die in de koop zijn inbegrepen, bezwaard met 12 stuivers jaarlijkse grondpacht aan het Claar Kamster weeshuis, het verkochte wordt over genomen zo goed en kwaad het is en bij de koper bekend, alzo verkocht en gegeven voor de somma van 850 cg te betalen in goede gangbare klinkende munt in een termijn op 12 mei 1812