1790 Laurentius Meijer, ordinaris professor theologia aan lands academie te Franeker