1785 Pieter Melles van Hoorn, mr. metselaar en Aaltje Santé kopen op 11-01-1785 een groot huis met erf staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat, in 1705 nieuw gebouwd, thans bij Tjitske Rienks bewoont voor 30 cg jaarlijkse huur tot 12 mei 1785, de kopers zullen bij aanvaarden op taxatie van twee onpartijdige personen de losse goederen over moeten nemen, als de kopers de verhuring niet langer willen continueren zullen ze zelf moeten opzeggen en kosten vergoeden, aldus in koop bekomen van Johannes Molenaar, koopman op de suijpmarkt voor de somma van 90 gg doende te betalen in baar geld en klinkende munten in een termijn op 12 mei 1785.