1756 Jacobus Reins Terpstra philosophia doctor en rector gymnasia der latijnse scholen te Deventer