1747 Dorothea Renpauw en Jacob Brouwer, vroedsman en boekdrukker