1745 Kamerwoning op achtererf westzijde afgebroken, kamerwoning aan de hofstraat blijft bewoond