1742 Pieter Jacobs, koopman en Maaike Jolles echtelieden te Franeker kopen op 20-04-1742 een huis met erf staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat, wordende tegenwoordig bij echtelieden kopers als huurders bewoond en in gebruik voor 22 cg jaarlijkse huur, de kopers moeten op taxatie ontvangen en overnemen alle losse goederen als staande en liggende haardplaten, spijskamer en schoorsteenborden, bedplanken, kannen en kruiken en linnengoed en gelijk betalen bij aanvaarding, belast met 17 stuivers en 8 penningen jaarlijkse grondpacht en onderhoud van bruggen, wallen, straat en waterlozingen, aldus in koop bekomen van Tjeerd Siebouts kalkvoerder en mennonieten leraar te Franeker voor 163 gg en 14 stuivers doende te betalen in baar geld en klinkende munten in twee termijnen bij het geven der finale palmslag en op 12 mei 1743.