1742 Grietje Meines meerderjarige jonge dochter, koopt op 31-12-1742 een heerlijk huis en achterhuis, staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat, de voorste woning is door de moeder van de verkoper met de dood ontruimt, de achterwoning wordt door Jannetje Johannes als huurster bewoond en gebruikt, de achterwoning wordt verhuurd voor 8 cg. jaarlijks tot 12 mei 1743 en zal toekomen aan de verkoperse, de koperse moet alle losse borden en bedplanken alsmede staande haardplaten op taxatie overnemen, aldus in koop bekomen van Jeltje Wepkes Feenstra ongehuwde dochter als erfgenaam van haar moeder Saske Faases weduwe van Wepke Piers Feenstra, voor 211 gg.