1708 Jan Jansen Halterbergh burger vaandrig en Mr. Metselaar is voor 1708 eigenaar