1573 Hendrik van Soest, herbergier. De naam van de herberg wordt “In de Soest”. De Leeuwarder schippers verhuizen naar het kaatsveld in een pand met scheepshelling aan de trekvaart naar Leeuwarden.