Algemeen

Het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium Werelderfgoed.
Histoarys-interkulturele manifestasy over de eardappel
Bevolkingsregisters van de gemeenten Barradeel en Franekeradeel gedigitaliseerd.
Schenking van ‘De Bergema-Collectie’
Historische fietsencollectie ‘Jellema’ naar Museum Velorama
Verhalenavond
Groat Franeker Diktee
Literêr te gast: Auteurs jouwe priuwkes fan eigen wurk
HCF ontvangt een bedrag van RABO Clubsupport
Einstein Class bezoekt HCF
Commissaris van de Koning A.A.M. Brok bezoekt het HCF
Inschrijving voor het boek “Kibboets op de Klei” van Auke Zeldenrust is open.