Structuurvisie Stad Franeker 2005-2015 (bijlagen)

3024b (br.)

Bijlagen bij Structuurvisie Stad Franeker 2005-2015, die in hoofdlijnen de plannen voor ruimtelijke ontwikkeling voor de jaren 2015-2015 beschrijft.


Auteur:Gemeente Franekeradeel
Opdrachtgever:Gemeente Franekeradeel
Plaats van uitgave:Franeker
Uitgever:Gemeente Franekeradeel
Aantal pagina's:45
Taal:Nederlands
Soort medium:brochure
Soort publicatie:structuurvisieplan
Onderwerpen:Franeker / binnenstad / wonen / werken / verkeer / recreatie / imago / sport / scholen / winkelvoorzieningen / beleid / visie